2016 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

Kas apsprendžia bendruomenės gyvybingumą?


Kauno technologijos universiteto mokslininkai atlieka tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti svarbiausius miesto bendruomenių gyvybingumą lemiančius veiksnius. Tyrimo rezultatai padės nustatyti ilgalaikės miesto bendruomenių veiklos sėkmę (jos gyvybingumą) lemiančius veiksnius bei Kauno Šilainių bendruomenės centro veiklos stiprinimo galimybes. Yra parengta tyrimo metodika,  kurios pagalba ištiriama visų pagrindinių vietos interesų grupių- 1) bendruomenės valdymo struktūrų, 2) vietovėje veikiančių ekonominių subjektų ( verslo, viešojo sektoriaus organizacijų, NVO) ir 3) individualių bendruomenės centro narių bendros veiklos/ sąveikos siekiant bendrojo tikslo ( bendruomenės narių gerovės) stiprinimo galimybės.

Nuspręsta šį tyrimą atlikti Šilainių bendruomenėje, dėl ko esame  dėkingi KTU atstovei,  Viešosios politikos ir administravimo instituto doc. dr. Jolitai Sinkienei  ir jos komandai, padėsiantiems  sužinoti, kaip Šilainiuose veikiančios įmonės/įstaigos, patys  KŠBC nariai ir valdymo subjektai mato ir vertina galimybes visiems kartu bendrai veikti, kur yra šio bendradarbiavimo silpnosios ir stipriosios vietos dabar, kur yra neišnaudoto potencialo, ką galima pakeisti ir pan. 

Kiekvieną bendruomenės centro narį pasieks anoniminė apklausos anketa. Labai prašau neatidėliojant skirti kelias minutes, užpildyti anketą ir išsiųsti tyrimo iniciatoriams.  Kuo gausesnis skaičius narių užpildys anketas, tuo tyrimas  apie Šilainių bendruomenės svarbiausius gyvybingumą lemiančius veiksmus bus  išsamesnis.  Gautas anketas  lai užpildo ir Jūsų šeimos nariai, dalyvaujantys  ar turintys nuomonę apie bendruomenines veiklas. Kuo daugiau ir įvairių nuomonių pareikšim- tuo tikslesnės ir naudingesnės išvados pasieks mus.

                                                                                      KŠBC direktorė Rima Andriulionienė


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą