2017 m. rugpjūčio 24 d., ketvirtadienis

Poezijos šventė "Rugpjūčio meilės spalvos"Rugpjūčio meilės spalvos

Žolinės žingsniai, žolynų varpeliais suskambę, nutolo...
Čia – paskutinė vasaros stotelė, kaitra kaišyta, sklidina medaus. Žiogo smuikas dar vilioja paupiais klajoti, užkopti į aukščiausiąją rugpjūčio kalvą, kurios papėdėje didžiulė Rugio jūra tyvuliuoja.
Kaip gera, kaip nepaprasta dienos gale į darnų būrį susibėgti, jausti draugo petį, išgirsti šiltą žodį, o ypač – sparnuotą... Tai ir susibėgome pasibūti šios vasaros galulaukėje, pasisemti saulės spindulėlių savo knygoms būsimoms, sugauti paukščio čiulbesį gal tam geriausiam iš geriausiųjų eilėraščiui, ateinančiam lėtai lėtai – juk norime to, ar ne – prieš vėją rudenėjantį...
Jaukus, svetingas Juozo Gruodžio memorialinio muziejaus kiemelis. Čia rugpjūčio 24 dieną poezijos mylėtojus sukvietėme į Kauno Šilainių bendruomenės centro poečių klubo „Auksinė Rožė“ narių poezijos skaitymų popietę, kurios tema „Rugpjūčio meilės spalvos“. Tenka paminėti, jog šis tradicinis renginys čia vyko jau penktąjį kartą.
Renginį vedė  M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriaus vedėja Natalja Kaminskaitė–Kurlavičienė.
Popietę pradėjo, o vėliau pauzes tarp skaitomų eilėraščių nuotaikingomis sutartinėmis užpildė sutartinių giedotojų grupė „Kadujo“ (vadovė Laura Lukenskienė).
Šį kartą poeziją skaitė keturios Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir KŠBC poečių klubo „Auksinė Rožė“ narės: Julija Augustauskienė Rudenė, Irena Jacevičienė–Žukauskaitė, Zenė Sadauskaitė ir šių eilučių autorė Vida Gustaitytė–Bubnienė. Apgailestavome, kad klubo įkūrėjas ir prezidentas, LNRS narys, dailininkas, karikatūristas, satyrikas gerb. Algirdas Radvilavičius dėl sunkios ligos renginyje negalėjo dalyvauti. Dėl sveikatos problemų renginyje nedalyvavo ir klubo narė Aldona Mankutė–Kursevičienė. Sveikatos ir stiprybės jiems!
Tylos minute buvo pagerbtas buvusio LNRS pirmininko gerb. Vlado Burago atminimas. Praėjusių metų rugpjūtį šioje vietoje Jis dar kalbino mus...
Poečių klubo „Auksinė Rožė“ narė Julija Augustauskienė Rudenė perskaitė Vlado Burago eilėraščius „Vaikystės kiemas“ ir „Sena likimo nuodėmė“, bei savo eilėraštį „Be tabu“.
Šio klubo narė ir viceprezidentė Irena Jacevičienė–Žukauskaitė perdavė dėl didelio darbo krūvio renginyje negalėjusios dalyvauti LNRS pirmininkės ir „Auksinės Rožės“ klubo narės gerb. Dalios Buragienės sveikinimus ir linkėjimus šventės dalyviams ir svečiams. Irena Jacevičienė–Žukauskaitė perskaitė du gerb. Dalios Buragienės eilėraščius: „Tu skaitai meilės laišką“ ir „Viltie, viltie“. Taip pat Irena perdavė klubo narės Dalios Poškienės atsiprašymą, kuri dėl didelio užimtumo taip pat negalėjo dalyvauti renginyje, ir perskaitė šiuos jos eilėraščius: „Triptikas“, „Mano gyvenimo sesės“. Esame dėkingi už visiems mums prieš keletą dienų Irenai perduotus gerb. Algirdo Radvilavičiaus linkėjimus. Prisiminti prieš 28 metus įvykusio gyvojo Baltijos kelio akimirkas savo eilėraščiu „Baltijos keliu“ pakvietė Irena Jacevičienė–Žukauskaitė.
Klubo narė Zenė Sadauskaitė perskaitė jos iš rusų į lietuvių kalbą išverstą LNRS narės Svetlanos Purtokienės eilėraštį „Metų laikai“ bei savo eilėraštį „Rugsėjis per žemę“. Beje, renginio pabaigoje Zenė neištvėrė nepaskaičiusi (kaip visad!) bent vieną eilėraštį apie meilę... „Įkvepiu tavęs“ – tokiu puikiu pavadinimu nuskambėjo dar vienas Zenės Sadauskaitės eilėraštis.
Kaip staigmeną ir malonų siurprizą kolegėms ir susirinkusiems svečiams pateikė klubo narė  Vida Gustaitytė–Bubnienė, pasidžiaugusi savo ir klubo įkūrėjo bei prezidento gerb. Algirdo Radvilavičiaus ką tik LNRS išleista humoro ir satyros (karikatūrų ir epigramų) knyga „Iš tuščio – į kiaurą“. „Galima sakyti, kad tai jų knygos „Gyvenimas gerėja“ (2016 m.) tęsinys, nes autoriai toliau gvildena visuomenei aktualias temas, jų satyra ir humoras apnuogina, išryškina vis dar nenugalimas socialinio, politinio, kultūrinio gyvenimo ir kitokias blogybes“ – trumpai apie naująją knygą keletą žodžių tarė LNRS narė redaktorė Laimutė Juškevičiūtė–Jonaitienė.
Poezijos popietėje „Rugpjūčio meilės spalvos“ nuskambėjęs Laimutės Juškevičiūtės–Jonaitienės giedras eilėraštis „Rugpjūčio meilė liks širdy gyva“ ypatingai atitiko patį popietės pavadinimą.
Dar kartą a.a. Vladą Buragą kaip angelą, kaip visų mylimą, gerą žmogų savo eilėraštyje „Mielas Vladai“ prisiminė LNRS narys Vytautas Naraškevičius. Vėliau jis paskaitė dar vieną savo eilėraštį „Kaunas – mūsų meilės miestas“.
Išraiškingai savo kūrybos eilėraščius „J. Mačiuliui–Maironiui“, „Man taip trūksta tavęs“, „Aš pasiilgau meilės“ perskaitė bičiulis, daugelio poezijos švenčių dalyvis, aktorius Algirdas Vieraitis.
Viešnia Eugenija Teresė Makulytė–Bajankina šventę užbaigė eilėraščiu „Žodis Lietuvai“.
Už rūpestį ir šilumą, visiems nuoširdžiai įteiktas gėles, esame dėkingi Kauno miesto muziejaus vadovams, jų  atstovei Nataljai Kaminskaitei–Kurlavičienei.  Gerb. Nataljai už čia visų mūsų patirtą gėrį, grožį, KŠBC vardu dėkojo KŠBC direktorė ir KŠBC poečių klubo „Auksinė Rožė“ globėja Rima Andriulionienė įteikdama 2016 m. išleistą „Auksinės Rožės“ klubo narių kūrybos rinktinę.
Tikimės, kad sekančiais metais panašiu laiku visi ir vėl susitiksime čia, paskutinėje vasaros stotelėje, kur vis dar vasarai šlama medžiai dideli, liejasi poezija ir šypsosi pasaulis nuostabus.

              LNRS atsakingoji sekretorė, KŠBC poečių klubo „Auksinė Rožė“ narė
                                                                                     Vida Gustaitytė–Bubnienė

2017 08 24


Šventės nuotraukas ir nuotaikas galite pamatyti  čia