2013 m. rugpjūčio 14 d., trečiadienis

Muzikos ir poezijos popietė „RUGPJŪČIO MEILĖS SPALVOS“.Apraudoję suartas ražienas

Savo skrydžiui rikiuojas gandrai.

Atsisveikina prūdą kiekvieną

Su lieptu ir aukštais ajerais.
 

Pasiklausę rugpjūčio koncerto
Juozo Gruodžio muziejaus kieme
Paskutiniąją vasaros natą
Nešas tolin raudonam snape...
 

Rugpjūčio 14-ąją dieną, kompozitoriaus Juozo Gruodžio memorialiniame muziejuje vyko muzikos ir poezijos popietė „RUGPJŪČIO MEILĖS SPALVOS“.

Namelyje, paskendusiame aukštų Žaliakalnio medžių apsuptyje, kurį vasarom net iš arti sunku pastebėti, keletą valandų netilo į šventę susirinkusių poetų eilės. Jos skambėjo pakaitomis su dainom, kurias atliko Kauno Šilainių bendruomenės centro dainų ansamblis „SLAUNOS“ (vadovė Herminija Vokietaitienė).

Kompozitoriaus Juozo Grudžio memorialinio muziejaus vadovė Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė vieną po kito kvietė atlikėjus į pilną paukščių čiulbesio muziejaus kiemelio estradą, į kurią pro didelių medžių šakas protarpiais žvelgdama Nėris klausėsi gal būt jau paskutinio, čia vykstančio vasaros koncerto. Šventėje buvo nemažai ir klausytojų. Eiles vienas po kito skaitė Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nariai: Irena Jacevičienė – Žukauskaitė, Zenė Sadauskaitė, Aldona Lizdienė, Aldona Kursevičienė, Juozas Mickevičius ir kiti. Kompozitorių pagerbti atėjo ir muzikė šilainiškė Irena Rastauskienė, aktorius Algirdas Vieraitis, poetas Klemensas Asipavičius ir poetė, prozininkė, taip pat šilainiškė Goda Jankauskienė.

Kadangi šie metai skirti pagerbti mūsų mylimus lakūnus, Atlanto nugalėtojus Steponą Darių ir Stasį Girėną, jų garbei savo kūrybą skaitė šilainiškė lakūnų ambasadorė Irena Jacevičienė – Žukauskaitė, kuri aviacijos tematika išleidusi 8 knygas. Renginyje nuskambėjo posmai iš šiais metais išleistos jos knygos „Žemaičių sakalų giesmė“. Tai eiliuota Lietuvos aviacijos kronika (išleista kartu ir žemaičių tarme). Kadangi šie metai tarmių – poetė Julija Augustauskienė (Rudenė) eiliavo dzūkiškai, Aldona Kursevičienė priminė zanavykišką tarmę, poetės Zenės Sadauskaitės eilės apie meilę privertė suplakti jautresnes širdis. Poetas, gydytojas Juozas Mickevičius vakaronę paįvairino humoristiniais eilėraščiais. Visiems patiko jo eilės su nemaža humoro doze, jam sekasi į gyvenimą žvelgti per humoro prizmę. Nuskambėjo eilės skirtos Žolinei ir jau besiruošiantiems mus palikti gandrams, kurių keletas vaikštinėjo palei Nerį, tarsi atsisveikindami su savo vasaros rezidencija, o gal būt medituodami kad ilga kelionė į šiltuosius kraštus jiems būtų laiminga.

Visų poeziją skaitančiųjų eilės tiko prie rugpjūčio, prie jo spalvų, prie kompozitoriaus Juozo Gruodžio aplinkos, - vyravo tikra šventinė nuotaika. Meilei skirtos vyrų eilės skambėjo pakiliai. Kai skaitė aktorius Algirdas Vieraitis, rodos nuščiuvo ir paukščiai. Tai žmogus, jautria aktoriaus prigimtimi, mintinai mokantis kiekvieną savo eilėraštį, skaito jį raiškiai, su intonacija, visad su meile dalyvauja kiekviename kultūriniame renginyje.

Aplodismentų negailėjo ir klausytojai. Džiaugėsi ir poetai, kad tuo ką sukūrė, turi su kuo pasidalinti. Jie, dėka tokių šiltų susitikimų, lekia toli nuo kasdienybės, nuo visokių rūpesčių ir šie jų nepagauna. Kaip gerai, kad atsiranda tokių gražių akimirkų trumpam stabtelėti ir pažvelgti į vasaros ar rudens spalvas, kurios kiekvienu metų laikotarpiu gražios, kurios keičiasi ir tos kurios buvo šiandien jau nepasikartos. Tą gražią šventę miestui dovanojo Kauno Šilainių bendruomenės centro direktorė Rima Andriulionienė ir Juozo Gruodžio memorialinio muziejaus vadovė Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė. Ačiū joms visų vardu. Visi jautėmės laimingi pabuvoję gerbiamo kompozitoriaus valdose, pajutę čia betvyrančią tą gerąją muzikos ir poezijos aurą.

Aldona Mankutė – Kursevičienė