2016 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis

Renginys LŪPOSE PRAŽYSTA ŽODIS MAMA

2016m. gegužės 4 d. 15 val.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Vytauto pr. 44) bibliotekoje vyks bendras renginys " LŪPOSE PRAŽYSTA ŽODIS MAMA ".
Maloniai kviečiame visus dalyvauti šventiniame renginyje


                   ,, Lūpose pražysta žodis MAMA” 

     Visą pirmąją gegužės mėnesio savaitę aidėjo renginiai , skirti Motinos dienai.
     Neįprastai poezijos ir dainų popietę ,,Lūpose pražysta žodis MAMA” Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (KPKC) bibliotekoje surengė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) ir Kauno Šilainių bendruomenės centro (KŠBC) aktyvistai.
     Eilėraščiai sklandžiai derėjo su KŠBC moterų ansamblio ,,Slaunos su škarpetkutėm” atliekamomis senovinėmis dainomis. Išmintingai parinkti žodžiai iš poetų D.Rapolienės, O. Bleizgienės, J.Augustauskienės Rudenės,  A.Sadecko, J.Juškaičio, J.Kulnio, A.Miškinio kūrybos suteikė popietei iškilmingumo.  
     ,,Supylę prisiminimų kaupą”(J.Kulnys), paminėję tik keletą iš tūkstančių Motinų, išauginusių tris, keturis…, šešis sūnus ir vis laukusias sugrįžtant, nors ,,viens žuvo Radvylišky, antras Širvintuos, o trečias melsvam pajūry”(Dainos žodžiai) ;                Motinas, kurios ,,…pabučiavo / ir išėjo – / ieškoti duonos –/ ir negrįžo…”(J.Kulnys).
     Visi popietės dalyviai, nubraukę atminties ašarą, tyliai, tyliai sustojo TYLOS minutei.
     Motina ,,…susupstė meilės vystyklais, / sušildė prie širdies - /parodė saulę. / Ir tarė: eikite į ją…” (O.Bleizgienė). Deja daina ,,Aukšti kalneliai, margi dvareliai” vedė keliais takeliais pas motynėlę, kurios šilumą ne kieknienam buvo lemta pajusti.
      Skaudžius eilėraščius perskaitė J.Mickevičius, A.Mankutė- Kursevičienė,  V.Aleksandravičius, I. Jacevičienė-Žukauskaitė.
     Dainos ,,Tai, tai, tai tau bepiga” ir ,,Oi žiba žiburėlis” priminė, kad moteris ne tik motušė, motušėlė, bet ir dukrelė, martele, sesulė, anyta,uošvė, moša. Jų gyvenimas nėra vien džiaugsmais vanikuotas, tai ir gimtų namų sergėjimas, ir begalinis laukimas išėjusiųjų.
      Potemę savo kūriniais papildė popietės viešnios: M.Kačinskienė, R.Špigelskienė, A.Sinkevičienė, A.-D.Žiedelienė, L.Jonaitienė.
     Mamas, jau iškeliavusias amžinybėn, skambiais eilėraščiais šlovino LNRS nariai Z.Sadauskaitė,V.Šiaudytis,L.Balčiūnas, S.Načajienė, O.Delonienė, T.Varnagirienė,  R.Kasmauskas.
     Popietės  sumanytojams, rengėjams, svečiams nuoširdžiai dėkojo LNRS pirmininkas Vladas Buragas; KŠBC direktorė Rima Andriulionienė, KPKC bibliotekininkė Irena Valentukonienė.
     ,,Slaunos su škarpetkutėm” visus susirinkusius apjungė daina   ,,Vai atsimenu namelį…”
                  Tėvynės ilgesys…
                              Gimtinės kloniai ežerų akim,
       Šilai, suošę motinos malda tylia,
                               Vis šaukia grįžt namo.
                                       Kur lūpose pražysta žodžiai:

         L I E T U V A,  M A M A…
2016 05 06                                  Julija Augustauskienė Rudenė