2018 m. balandžio 29 d., sekmadienis

Lūpose pražysta žodis MAMA

                 Iš tavo rankų išteka gerumo upės,
              Į tavo širdį parveda visi keliai...

                                                                       (Rima Petrilevičienė)                      ,, LŪPOSE PRAŽYSTA ŽODIS MAMA“      Jau tradicija tapo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos bibliotekos Šilainių padalinyje rengti poezijos- muzikos šventinę popietę, skirtą Motinos dienai paminėti.

      Šventės paįvairinimui buvo surengtas ir mini konkursas ,,Prasmingiausias eilėraštis mamai“, o vertintojais išrinkti trys aktyviausi bibliotekos lankytojai. Savo nuomonę galėjo pareikšti ir kiekvienas šventės dalyvis, kurių susirinko arti keturiasdešimties. Smagu, kad į renginį buvo atėję ir keletas mamų su dukromis, tai Rima su Elena, Ramunė su Jūrate, Dalė su Dovile, Jūratė su Aurelija ir kt.

      Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) valdybos pirmininkės Dalios Milukaitės-Buragienės sveikinimo žodis buvo papildytas eilėraščiu ,,Mamai“. Šventėje perskaityta dvidešimt vienas eilėraštis ir visuose savaip išreikšta meilė, pagarba esamoms bei išėjusioms motinoms, padėka už jų pasiaukojimą ir atlaidumą, nepailstamą rūpestį ir  švelnumą. ,,Prasmingiausiu eilėraščiu mamai“ buvo išrinkta Juozapo Mickevičiaus ,,Dėkoju mamai“ ir Dalios Sakalauskienės ,,Vaikystės prisiminimai“. Garsių plojimų sulaukė ir LNRS narių  Rimos Petrilevičienės, Aldonos Mankutės-Kursevičienės, Galinos Mikalauskienės, Rudenės, muzikos pedagogės Irenos Rastauskienės bei Ilonos Orinienės eilėraščiai.

     Šiltai buvo sutiktos  ansamblio ,,Melodija“ (vadovė Rima Kazėnienė) dainininkės. Dainas motinai jos atliko lietuvių, ukrainiečių ir rusų kalbomis, o Rima Kazėnienė dainą ,,Ak kaeh“  - padainavo totorių kalba. Tai buvo nauja ir įdomu.

     Skambant dainai ,,Vals - eto vsio taki, vals“, visus sužavėjo Jūratės Pečiukėnienės  šokamas valsas su dukra Aurelija.

     KŠBC dovanos, gėlės, padėkos žodžiai lydėjo šventinę nuotaiką, o gilaus susimąstymo bangelės pynėsi su džiaugsmo ašaromis motinų akyse.

      Nuoširdų ačiū tariame Šilainių bibliotekos vedėjai Ilonai Paškevičiūtei, Kauno Šilainių bendruomenės centro direktorei Rimai Andriulionienei, poetams, dainininkėms, visiems popietės dalyviams, kad ,,Lūpose pražysta žodis mama“.2018-05-03                                                       Julija Augustauskienė