2015 m. liepos 28 d., antradienis

Tradicinis renginys "Rugpjūčio meilės spalvos"

Poezijos šventė „Rugpjūčio meilės spalvos“
Rugpjūtis-
Su žolynų vainiku
Pakvipęs bičių duona ir vašku.
Nors gamtoje dar liepų kvapas tvyra,
Žiedai ŽOLINEI prasiskleidę byra. 
 
Saloj- vidur Neries
Kukutis gieda.
Jam supasi vandens lelijos žiedas.
Čia įsiklausęs į rugpjūčio tylą,
Kikilio smuikas smilgose prabyla.
 
Mėnuo jau vasarėlės
Paskutinis.
Vėjas dažniau ims kviesti ją suktiniui...
Žiogai jai maršą paskutinį gros,
Nors dar kol kas jie alpsta nuo kaitros.
 
                             Karštą rugpjūčio 8-osios šeštadienį, kompozitoriaus Juozo Gruodžio memorialinio muziejaus muziejininkė Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė sukvietė norinčius dalyvauti poetus į jau tradicine tapusią poezijos šventę „Rugpjūčio meilės spalvos“.
                             Renginys vyko  J.Gruodžio memorialinio muziejaus kiemelyje, ramioje Salako gatvelėje, prie Neries. Tą  gražią šventę miestui ir mums - šilainiškiams  jau trečius metus dovanoja Kauno  Šilainių bendruomenės centro direktorė Rima Andriulionienė ir muziejaus šeimininkė Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė.
                             Muziejaus terasoje, po senomis, didžiulėmis akacijomis ir jau pradėjusiais gelsti kaštonais, savo kūrybą skaitė Lietuvos  nepriklausonųjų rašytojų sąjungos, KŠBC klubo „Auksinė Rožė“ poetės, šilainiškės: Julija Augustauskienė (Rudenė), Aldona Mankutė - Kursevičienė, Zenė Sadauskaitė ir Irena Jacevičienė-Žukauskaitė, taip pat svečiai, LNRS nariai, Juozas Mickevičius ir poetė-dailininkė Margarita Juškevičienė.
                             Savo kūrybą apie meilę susirinkusiems skaitė Klemensas Asipavičius ir aktorius Algirdas Vieraitis,  kuris padainavo ir savo jaunystės mėgstamą dainą  „Kur bakūžė samanota“, kuri čia išlakių medžių pavėsyje, slepiančiame visus nuo 34 laipsnių kaitros, nuskambėjo gana iškilmingai ir sulaukė gausių aplodismentų.
                             Už išraiškingą eilių skaitymą Kauno pedagogų kvalifikacijos centro darbuotoja Irena Valentukonienė apdovanojo poetę-dailininkę Margaritą Juškevičienę rožių puokšte.
                             Skaitovai taip pat neliko nuskriausti - visi gavo po geltoną „auksinę“ rožę, buvo pavaišinti arbata ir saldumynais.  Susirinkusiems buvo malonu klausytis eilių ir bendrauti kompozitoriaus J. Gruodžio sodybos medžių paunksmėje,  Šilainių bendruomenės centro direktorės ir  ir muziejaus šeimininkės globoje.
                                          Šilainių bendruomenės centro narė     Aldona Mankutė-Kursevičienė
 
 

 
 

 
 
 

2015 m. liepos 2 d., ketvirtadienis

Sukakties paminėjimas                                            GRAŽI SUKAKTIS

Liepos antrą dieną garsiam dailininkui, karikatūristui, satyrikui, Lietuvos nepriklausomųjų sąjungos nariui Algirdui Radvilavičiui sukako 80 metų. Su šia gražia sukaktimi jubiliatą pasveikino LNRS valdybos pirmininkas Vladas Buragas, valdybos atsakingoji sekretorė Vida Gustaitytė- Bubnienė, Kauno Šilainių BC  poečių klubo „Auksinė Rožė“ įkūrėją ir prezidentą sveikino šio klubo narės.   Jubiliatą sveikino Kauno Šilainių bendruomenės centro direktorė Rima Andriulionienė,  kuri įteikė padėką už aktyvų bendradarbiavimą, iniciatyvą , pagalbą. Šilainiuose, jaukioje, kamerinėje aplinkoje prie kavos puodelio skambėjo palinkėjimai, poečių posmai garbingam jubiliatui.  nuotraukoje: A. Radvilavičius su poečių klubo „Auksinė Rožė“ narėmis ir LNRS valdybos pirmininku V. Buragu.  Sėdi  Algirdas Radvilavičius ir Dalia Milukatė -Buragienė. Stovi iš kairės : Irena  Jacevičienė-Žukauskaitė, Julija Augustauskienė – Rudenė, Vida Gustaityte-Bubnienė, Zenė Sadauskaitė,  Vladas Buragas, Aldona Mankutė-Kursevičienė.

 

AKROSTICHAS Algirdui Petrui Radvilavičiui

Anksti pradėjęs dailininko kelią,

Labai toli jis tuo keliu nuėjo.

Geri darbai ir be žodelio

Iš karto kėlė juoką arba vėją.

Ryte ir vakare minčių netrūko.

Darbelis, darbas darbą vyte vijo.

Už ginklą būdavo pieštukas

Ir vienas žodis degino žarijom. 

Poečių klubą Algirdas įkūrė.

Eiles dar nuo vaikystės mėgo.

Taip netikėtai jis subūrė

Ratelin iš Šilainių keturias koleges.

Už poečių klubą „Auksinė Rožė“

Iš širdies dėkingos- ir už simbolio grožį. 

Rodos taip neseniai Kaune baigta vidurinė,

Aukštesnioji technikos mokykla.

Daugel metų darbavos struktūroj karinėj.

Visą laiką pieštukas buvo šalia.

Ir skrido piešiniai, karikatūros

Labai dažnai į tolimas šalis-

Atrodydavo jie linksmi, satyriški ar niūrūs.                                   

Visas temas diktuodavo širdis.

Italijoj, JAV, Rusijoj, Bulgarijoj,

Čekijoj, Japonijoj, Izraely, Vokietijoj

Ir dar daugiau nei dešimty šalių

Už parodas apdovanojimų lietus vis lijo.

Išleistos dvi knygos, pieštos pieštuku. 

2015 07 02                                                      Irena Jacevičienė Žukauskaitė