2022 m. birželio 10 d., penktadienis

POEČIŲ KLUBO „AUKSINĖ ROŽĖ“ DEŠIMTMETIS

  Kauno Šilainių bendruomenės centro poečių klubas „Auksinė Rožė“ birželio 10 dieną Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinio bibliotekoje pažymėjo savo kūrybinės veiklos dešimtmetį. Nors dešimtmetis sukako praėjusiais metais, bet dėl pandemijos minėjimo nebuvo galima surengti.

      Kauno Šilainių bendruomenės centro poečių klubas „Auksinė Rožė“ yra vienintelis klubas Lietuvoje, kuris vienija tik moteris poetes. Klubui priklauso  septynios poetės. Jį sudaro bendruomenės centro teritorijoje gyvenančios keturios poetės: Irena Jacevičienė-Žukauskaitė –  Lietuvos neprikausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) laureatė, Garbės narė, Julija Augustauskienė –Rudenė (LNRS laureatė), Aldona Mankutė-Kursevičienė (LNRS) laureatė,  Zenė Sadauskaitė (LNRS ) laureatė, Garbės narė ir šio klubo globėja bendruomenės centro direktorė Rima Andriulionienė. Poečių klubo „Auksinė Rožė įkūrėjas dailininkas, karikatūristas, satyrikas, LNRS narys Algirdas Radvilavičius labai  įžvalgiai pasirinko dar tris poetes: Dalią Milukaitę-Buragienę-  LNRS laureatę,  šios sąjungos pirmininkė, Vidą Gustaitytę-Bubnienę , LNRS laureatę, LNRS atsakingą sekretorę ir Dalią Poškienę- Lietuvos universitetų moterų asociacijoss (LUMA) prezidentę. 

Poečių klubo „Auksinė Rožė“ kūrybinį kraitį sudaro 158 knygos: 95 poezijos, prozos, humoro bei satyros knygos ir 63 knygelės vaikams. Kiekviena klubo narė yra renginių organizatorė ir vedėja, visuomenės veikėja. Pagal jų eilėraščius kuriamos dainos, kurias atlieka įvairūs atlikėjai, ansambliai. Visos jos yra  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos daugybės almanachų bendraautorės, įvairių kūrybinių organizacijų narės, jų švenčių dalyvės, almanachų bendraautorės, visų  jų biografijos atspausdintos biografiniuose žinynuose „Kas yra kas“. Šilainių  bendruomenės centro 2016m. išleista knyga „Auksinė Rožė“, kurioje skaitytojai supažindinami su šio klubo narių veikla, jų gyvenimu ir kūryba, taip pat išleistas dainų albumas „Virsmas“, kuriam pagal klubo narių eilėraščius muziką  dainoms sukūrė kompozitorė Roberta Daugėlaitė, kurias  atliko pati kompozitorė, Ignas Ščesnulevičius ir ansamblis „Slaunos su škarpetkutėm“(vadovė Herminija Vokietaitienė). 

    Renginį pristatė Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinio vedėja Ilona Paškevičiūtė ir toliau jį vesti perdavė  poečių klubo prezidentei Irenai Jacevičienei-Žukauskaitei.     Poetės surengė savo išleistų naujausių knygų parodėlę. Taip pat padovanojo bibliotekai savo naujausių knygų. Labai šiltai klausytojai sutiko Šilainių bendruomenės folkloro ansamblio „Slaunos su škarpetkutėm“  atliekamas lietuvių liaudies dainas, taip pat  pagal Julijos Augustauskienės-Rudenės žodžius sukurtą dainą „Bitkrėslių šviesa“.  Prie jų prisijungė ir  buvusi ansamblio narė, šios dainos žodžių autorė. Kalbėjo svečiai, dalyvės, poetai. 

Klubo „Auksinė Rožė“ prezidentė,  LNRS Garbės rašytoja Irena JACEVIČIENĖ-ŽUKAUSKAITĖ