2016 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

Koncertas seneliams Kauno kartų namuose

Šiandien Folkloro ansamblio "Slaunos su škarpetkutėm" dainininkės  svečiavosi Kauno kartų namuose, dalyvavo bendrame renginyje, koncertavo senelių globos namų gyventojams ir pagyvenusių žmonių centro nariams.
Kas apsprendžia bendruomenės gyvybingumą?


Kauno technologijos universiteto mokslininkai atlieka tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti svarbiausius miesto bendruomenių gyvybingumą lemiančius veiksnius. Tyrimo rezultatai padės nustatyti ilgalaikės miesto bendruomenių veiklos sėkmę (jos gyvybingumą) lemiančius veiksnius bei Kauno Šilainių bendruomenės centro veiklos stiprinimo galimybes. Yra parengta tyrimo metodika,  kurios pagalba ištiriama visų pagrindinių vietos interesų grupių- 1) bendruomenės valdymo struktūrų, 2) vietovėje veikiančių ekonominių subjektų ( verslo, viešojo sektoriaus organizacijų, NVO) ir 3) individualių bendruomenės centro narių bendros veiklos/ sąveikos siekiant bendrojo tikslo ( bendruomenės narių gerovės) stiprinimo galimybės.

Nuspręsta šį tyrimą atlikti Šilainių bendruomenėje, dėl ko esame  dėkingi KTU atstovei,  Viešosios politikos ir administravimo instituto doc. dr. Jolitai Sinkienei  ir jos komandai, padėsiantiems  sužinoti, kaip Šilainiuose veikiančios įmonės/įstaigos, patys  KŠBC nariai ir valdymo subjektai mato ir vertina galimybes visiems kartu bendrai veikti, kur yra šio bendradarbiavimo silpnosios ir stipriosios vietos dabar, kur yra neišnaudoto potencialo, ką galima pakeisti ir pan. 

Kiekvieną bendruomenės centro narį pasieks anoniminė apklausos anketa. Labai prašau neatidėliojant skirti kelias minutes, užpildyti anketą ir išsiųsti tyrimo iniciatoriams.  Kuo gausesnis skaičius narių užpildys anketas, tuo tyrimas  apie Šilainių bendruomenės svarbiausius gyvybingumą lemiančius veiksmus bus  išsamesnis.  Gautas anketas  lai užpildo ir Jūsų šeimos nariai, dalyvaujantys  ar turintys nuomonę apie bendruomenines veiklas. Kuo daugiau ir įvairių nuomonių pareikšim- tuo tikslesnės ir naudingesnės išvados pasieks mus.

                                                                                      KŠBC direktorė Rima Andriulionienė


2016 m. lapkričio 11 d., penktadienis

Koncertinė kelionė

          2016-11-11d. abu KŠBC muzikiniai kolektyvai : folkloro ansamblis "Slaunos su škarpetkutėm" ir retro grupė "Randevu"  buvo pakviesti ir dalyvavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamame tradiciniame respublikiniame romansų festivalyje  "Ilgesio dainos".  Kelias valandas Didžiojoje salėje skambėjo romansai, romantinės dainos apie meilę. Kolektyvų pasirodymai  buvo sėkmingi ir labai šiltai klausytojų  sutikti. "Randevu" šiame festivalyje jau ne naujokai- dalyvauja kelinti metai. "Slaunos su škarpetkutėm" Prienų festivalyje dalyvavo pirmą kartą. Džiugu, kad dainininkės yra mylimos ir gali džiuginti savo dainomis ne tik Kauno klausytojus.