2015 m. liepos 2 d., ketvirtadienis

Sukakties paminėjimas                                            GRAŽI SUKAKTIS

Liepos antrą dieną garsiam dailininkui, karikatūristui, satyrikui, Lietuvos nepriklausomųjų sąjungos nariui Algirdui Radvilavičiui sukako 80 metų. Su šia gražia sukaktimi jubiliatą pasveikino LNRS valdybos pirmininkas Vladas Buragas, valdybos atsakingoji sekretorė Vida Gustaitytė- Bubnienė, Kauno Šilainių BC  poečių klubo „Auksinė Rožė“ įkūrėją ir prezidentą sveikino šio klubo narės.   Jubiliatą sveikino Kauno Šilainių bendruomenės centro direktorė Rima Andriulionienė,  kuri įteikė padėką už aktyvų bendradarbiavimą, iniciatyvą , pagalbą. Šilainiuose, jaukioje, kamerinėje aplinkoje prie kavos puodelio skambėjo palinkėjimai, poečių posmai garbingam jubiliatui.  nuotraukoje: A. Radvilavičius su poečių klubo „Auksinė Rožė“ narėmis ir LNRS valdybos pirmininku V. Buragu.  Sėdi  Algirdas Radvilavičius ir Dalia Milukatė -Buragienė. Stovi iš kairės : Irena  Jacevičienė-Žukauskaitė, Julija Augustauskienė – Rudenė, Vida Gustaityte-Bubnienė, Zenė Sadauskaitė,  Vladas Buragas, Aldona Mankutė-Kursevičienė.

 

AKROSTICHAS Algirdui Petrui Radvilavičiui

Anksti pradėjęs dailininko kelią,

Labai toli jis tuo keliu nuėjo.

Geri darbai ir be žodelio

Iš karto kėlė juoką arba vėją.

Ryte ir vakare minčių netrūko.

Darbelis, darbas darbą vyte vijo.

Už ginklą būdavo pieštukas

Ir vienas žodis degino žarijom. 

Poečių klubą Algirdas įkūrė.

Eiles dar nuo vaikystės mėgo.

Taip netikėtai jis subūrė

Ratelin iš Šilainių keturias koleges.

Už poečių klubą „Auksinė Rožė“

Iš širdies dėkingos- ir už simbolio grožį. 

Rodos taip neseniai Kaune baigta vidurinė,

Aukštesnioji technikos mokykla.

Daugel metų darbavos struktūroj karinėj.

Visą laiką pieštukas buvo šalia.

Ir skrido piešiniai, karikatūros

Labai dažnai į tolimas šalis-

Atrodydavo jie linksmi, satyriški ar niūrūs.                                   

Visas temas diktuodavo širdis.

Italijoj, JAV, Rusijoj, Bulgarijoj,

Čekijoj, Japonijoj, Izraely, Vokietijoj

Ir dar daugiau nei dešimty šalių

Už parodas apdovanojimų lietus vis lijo.

Išleistos dvi knygos, pieštos pieštuku. 

2015 07 02                                                      Irena Jacevičienė Žukauskaitė

                                                                                   

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą