2015 m. gegužės 23 d., šeštadienis

Konferencija "Veršvų piliakalnio paslaptis-2"

Maloniai kviečiame į konferenciją, kuri vyks 2015 m. gegužės  28 d., ketvirtadienį, 16.00-18.00r
UAB „Pirmas žingsnis“ konferencijų salėje, Raudondvario pl. 150, Kaunas. 
Konferencijos rengėjai:  asociacijos “Šviesuva”,  "Consilia "  Lietuvai pagražinti draugija  ir  Veršvų BC istorinio etnopaveldo klubas .
Antroji Respublikinė mokslo  konferencija                                                                                                              
"VERŠVŲ  PILIAKALNIO  PASLAPTIS – 2“
 
Kauno  Veršvų piliakalnio išsaugojimui ir primenanti   Kauno regiono gamtos apsaugos problemas                                                                                       

   Moderatorius - akademikas Leonardas Kairiūkštis

16.00 – 16.10
Konferencijos atidarymas: sveikina Kauno m. savivaldybės vicemeras Povilas Mačiulis ir asociacijos „Šviesuva“ Tarybos pirmininkas akademikas  Jurgis Brėdikis                                       
16.10 - 16.20
Meninė programa. "Bočių" vokalinis ansamblis, vadovė Aldona Baltrūnienė.    
Eiles skaito Šilainių bendruomenės centro narė, poetė   Julija Augustauskienė
16.20 - 16.40
ATSPĖTA AR NEATSPĖTA  LIETUVOS PILIAKALNIŲ MĮSLĖ:   ANŲ LAIKŲ  GYVENSENOS IR ELGSENOS KONTŪRAI: akademikas Romualdas Grigas .
16.40 - 16.50 
 
16.50-17.00
LIETUVOS PILIAKALNIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS KŪRIMOSI PAMATAI:
Juozas Dingelis, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas, Lietuvos
piliakalnių atminties ir tvarkymo visuomeninio judėjimo koordinatorius (Vilnius)
KAUNO GYNYBINIS PAVELDAS IR JO PANAUDOJIMAS MIESTO PLĖTRAI:                 Prof.habil.dr. Valdas Rakutis, Generolo Jono  Žemaičio Lietuvos karo akademija
17.00 - 17.10 
VERŠVŲ PILIAKALNIS IR JO TEISINIS STATUSAS: Radeta Savickienė,  Kauno m. sav. administracijos Aplinkos apsaugos sk. vedėja
17.10 - 17.20
VILIJAMPOLĖ - METRAŠČIO  ŽVILGSNIU: PRAEITIS, DABARTIS,ATEITIS: doc. dr. Raimundas Kaminskas, LSMU socialinių ir humanitarinių mokslų katedra.
17.20 - 17.30
MIŠKAI - VISŲ MŪSŲ RŪPESTIS: akademikas  Leonardas Kairiūkštis,               akademinės asociacijos „Consilia academica“ pirmininkas.
17.30 - 17.40
SENOJO LIETUVIŲ TIKĖJIMO ATGIMIMO  100-OSIOS  METINĖMS ATMINTI:
doc. dr. Valdas Pukas (Lietuvos Romuva)
17.40 - ........
DISKUSIJOS:  prof. habil.  dr. Juozas Ruseckas (LAMMC Miškų institutas),
architektas Rimvydas Smalakys; Stasė Mickutė, Vilijampolės Veršvų seniūnaitė, Veršvų BC istorinio etnopaveldo klubo vadovė;  klubo nariai, konferencijos dalyviai.


1 komentaras:

  1. Konferencijoje dalyvavo Šilainių bendruomenės centro atstovė Julija Augustauskienė (Rudenė). Skaitė savo kūrybos eil. "Veršvų piliakalnis"

    AtsakytiPanaikinti